Bahenol! Dhea Zautha "Goyang Sianida" dibalik Panggung